Pécsi Tudományegyetem

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1. Számú Általános Iskolája

 

Német

Márton nap 2018

Iskolánkban sok éve hagyomány, hogy november 11. közeledtével Szent Mártonra emlékezünk. Kicsik és nagyok dallal, tánccal, versekkel, prezentációk segítségével elevenítik fel a híres legendát. A műsort követően lampionos felvonuláson dalolnak együtt a gyerekek, majd minden résztvevőt punccsal vendégelünk meg. Jövőre Téged is várunk!!!

 

 

 

Márton nap 2017

 

 

Iskolánkban 1963 óta létezik német tagozat, ahol az utóbbi tíz évben is sok kisdiák választotta ezt a nyelvet első idegen nyelvként. 1994-től második idegen nyelvként, (heti két órában) is választható nyelv a német a felső tagozatos diákok számára.

 

 
 
Elsőseink 1998 óta ismerkednek nagy örömmel és lelkesedéssel a mondókák,
dalok, játékok és kiszámolók segítségével a német nyelvvel, kultúrával.
Ebbe a munkába minden évben a leendő elsősöknek tartott nyílt napokon a
szülők és a gyerekek is betekintést nyerhetnek.
Az iskolánkban 1984-ben először megrendezett városi német nyelvi verseny
továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A versenyen időközben már a megye
hasonló keretei között németet tanuló diákjai is részt vesznek. Büszkén mondhatjuk,
hogy tanulóink minden évben kivívták a középiskolai tanárokból álló
zsűri elismerését, számos dobogós helyezéssel büszkélkedhetnek.
Az Országos Általános Iskolás Tanulmányi Verseny német fordulóján elért
megyei és országos eredményekre is büszkék vagyunk. Dobogós helyezést
2008-ban a következő tanulóink érték el: Mittly Ágnes, Benkovics Barbara, Baróthy
Laura, Kosári Katalin, Bessenyei Anna, Szőke Barbara, Pilaszanovich Dóra, Schóber
Péter, Jakab András, Királyfy Lilla, Mittly Veronika, Rozanovic Martin, Tóth Gergely,
Lábady Bence Máté, Lakatos Andor, Kelemen Anna, Lipp Dominika, Várhelyi Vivien.
2009-ben Lábady Bence Máté a Szolnokon megrendezett országos fordulón 21.
helyezést érte el.
Nyolcadikos diákjaink szívesen próbálják ki nyelvtudásukat a város gimnáziumai
által szervezett német nyelvi versenyeken. Az utóbbi években is sok szép
47
eredmény született, amivel diákjaink akár felvételi mentességet is nyertek az
adott gimnázium német tagozatára.
A 2001-2002-es tanévben Bartis Katalin, Várai Enikő, Bessenyei Anna és
Lőrincz Gabriella vettek részt a Socrates Lingua pályázati versenyében. A német
nyelven is feldolgozott baranyai mondákat szép rajzok, képregények díszítették.
Ezek a munkák évekig megtekinthetőek voltak a program internetes oldalán.
A 2003-tól négy tanéven át – egészen a lehetőség megszűnéséig – számos
diákunk vett részt a Jonathan idegen nyelvű könyvmolyképzőben. A résztvevők
egy-egy tanévben két könnyített olvasmányt ismerhettek meg, és az olvasottakhoz
kapcsolódóan játékos feladatokat oldhattak meg. Tanítványaink ezen a
versenyen is szép sikereket értek el.
A 2003-as tanévtől több éven át részt vettünk az országos szervezésű „Titok”
levelező versenyen is, ahol a 2007-2008-as tanévben kiemelkedő eredményeket
értek el tanulóink: Vincze Viktor, Kiss Dávid Pál, Horváth Dávid és Bogner
Balázs csapata I. helyezett, Nyári Fanni és Batári Nikoletta csapata IX. helyezett
lett. Söllei Bettina egyéniben VI. és Horváth Andás, Kőhegyi Ákos csapatban XIII.
helyezettek lettek.
2004 óta minden évben egy hetet töltenek diákjaink német anyanyelvi környezetben,
ahol a nyelvgyakorlás mellett a környék nevezetességeit is megismerhetik.
Az útra már az iskolában készülünk. Diákjaink önálló kiselőadásokat
tartanak a helyszínen egy-egy témából, és az esti házi feladat írás után közösen,
játékosan is feldolgozzuk az aznapi élményeket. Mind az út előtt, mind az út
után színes faliújságokkal ismertetjük meg iskolánk többi tanulójával a látottakat.
Útjainkról az iskola honlapján is megjelentetünk rövid, hangulatképekkel is
tarkított beszámolót, és minden résztvevő saját CD-fotóalbumot vihet haza.
2005 óta iskolánkban minden ősszel, november 11-én Márton-napi lampionos
felvonulást és műsort rendezünk kicsik, nagyok részvételével; így lehetőség nyílik
a gyerekeknek és a szülőknek a német nyelvterület szokásainak, hagyományainak
megismerésére, átélésére.
Tanulóink nyelvtudásának fejlesztésére folyamatosan kerestünk tanórán
kívüli lehetőségeket is. 2000 után a diákok előfizethettek több, különböző nyelvi
szinten megjelenő osztrák gyermekújságra. Az újságok egy-egy cikkét a napi
munkába is bevontuk. Az előfizetési lehetőség megszűnése után napjainkban
legjobb diákjainkat tudjuk az alsóbb évfolyamokon az adományként kapott
gyermekújságokkal jutalmazni, motiválni. A jó szövegeket fénymásolás után
közösen feldolgozzuk.
2002-ben sikerült német nyelvi könyvtárunkat sok, a tanulók nyelvi színvonalának
megfelelő, könnyített német nyelvű olvasmánnyal bővítenünk.
A könyvtár állománya a következő években is eredményesen gyarapodott, így
egyszerre több nyelvi csoport is olvashat saját szintjének, érdeklődési körének
megfelelő idegen nyelvű könyvet. Feladatlapok, fogalmazások, beszámolók,
projektmunkák készítése segíti az olvasottak rögzítését, a nyelvi fordulatok tartós
elsajátítását.
48
A német szakcsoport tagjai bemutató órákat tartottak a 2007. október 16-án
iskolánkban megrendezett „Készségek és kompetenciák az idegennyelvtanulásban”
című, általános iskolai nyelvtanároknak tartott szakmai napon.
Vinczéné Warvasovszky Orsolya „Beszédkészség fejlesztés kooperatív technikák
segítségével” a nyolcadikosokkal, Bobánovics Gabriella „Életviteli, szociális és
idegennyelvi kompetenciák fejlesztése” címen ötödikesekkel tartotta a 45 perces
bemutató foglalkozást.
2002 óta újra szorosabb az együttműködésünk az egyetem német nyelvi
tanszékének szakmódszertani előadójával, aki legalább egy tanórán ellenőrzi a
nálunk gyakorlatukat teljesítő hallgatókat, és iskolánk német szakos tanáraival is
kölcsönös, jó kapcsolatot ápol.

Martinstag

You shall not pass!