Beiskolázással kapcsolatos gyakori kérdések

1. Kik kerülhetnek be az iskolába? Van-e az iskolának körzete?

Iskolánk egyetemi gyakorlóiskola. Nincs lakcímhez kötve, hogy kik lehetnek a tanulóink. Az eljárásrendünk szerint a felvételnél elsőbbséget élvez az a gyermek, akinek testvére az iskolánkba jár, akinek valamelyik szülője iskolánk tanulója volt, vagy a fenntartó teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozójának gyermeke.

2. Milyen idegen nyelv tanulására van mód és hányadik osztálytól? 

Első osztálytól ismerkednek a gyerekek az angol vagy a német nyelvvel. Alsó tagozatban évről évre nő a heti óraszám, ötödik osztálytól pedig emelt szintű nyelvoktatás folyik heti öt órában. 

3. Milyen tanórán kívüli foglalkozások közül választhatnak a gyerekek? 

Már az alsó tagozatos gyerekeknek is sokféle szakkört és délutáni elfoglaltságot kínálunk: kórus, kölyökatlétika, kosárlabda, kézilabda, játékos sport, matematika, robotika, kézműves, sakk és grafika szakkör közül lehet választani. 

Javasoljuk azonban, hogy nagyon óvatosan, körültekintően válasszanak elsősorban gyermekük terhelhetőségét figyelembe véve, s szem előtt tartva azt is, hogy a gyerekek életében óriási változást hoz az iskolakezdés. Ezt meg kell szokniuk. 

4. Milyen osztálytípusok közül lehet választani?   

Minden évfolyamunkon működik egy iskolaotthonos osztály a hagyományos osztályok mellett. 

5. Hogyan alakul a gyerekek napirendje az iskolában?  

Hagyományos tanrendű osztály:  

Házirendünk szerint 7.30 és 7.40 között kell megérkezni az iskolába. Az első évfolyamosok órái 11.20-ig vagy 12.15-ig tartanak. Utána megebédelnek és 14 óráig az udvaron játszhatnak. Ilyenkor van lehetőség zeneiskolai órákon, illetve sportfoglalkozásokon részt venni. 14 órától 14.45-ig védett tanóra van, ami azt jelenti, hogy ebben az idősávban végzik el a gyerekek a házi feladataikat. Utána uzsonnáznak és napközis foglalkozás keretében kézműveskednek, játszanak, ha az időjárás engedi, 15.30-tól az udvaron levegőznek. Ügyeletet 17 óráig tartunk. A hagyományos osztályból akár már tanítás után hazavihető a gyermek, de érdemes szem előtt tartani, hogy délután több lehetőségük van társaikkal játszani, a közösséget alakítani.  

Iskolaotthonos osztály:  

Az iskolaotthonos osztályokban a délelőtt órák után közös ebéd, játék következik 14 óráig, majd 14 órától 15.30-ig még két tanórájuk van a gyerekeknek, ezek gyakorlóórák, ének, rajz, technika vagy etika és hittanóra. A két tanító tantárgycsoportokban tanít az iskolaotthonos osztályokban: egyikük a matematikát és még néhány tantárgyat, másikuk az olvasás-írást néhány más tárggyal együtt. 

Ebben az osztályban a gyerekek ritkán visznek haza könyvet, füzetet, hiszen szinte minden feladatukat elvégzik az iskolában. Az iskolaotthonos osztályokba járó gyermekekért legkorábban 15.30-kor lehet jönni, péntekenként pedig 15 órakor.  

Ügyelet mindkét osztályban:

Ügyeletet hétfőtől csütörtökig 17 óráig, pénteken 16.30-ig tartunk.

6. Szülőként mit tehetünk annak érdekében, hogy gyermekünk várakozással, örömmel kezdje meg az első osztályt?
  • Nagy felelősség, hogy gyermeküket olyan iskolába írassák be, amely képességeinek és szükségleteinek a legmegfelelőbb. 
  • Fokozatosan hangolják rá az iskolára: meséljenek neki saját pozitív iskolai élményeikről, nézegessék együtt az Önökről készült iskolai fotókat, a tanszereket közösen vásárolják meg!
  • Bátorítsák az önálló öltözködésre, cipőfűzésre, gombolásra, hogy ezek ne okozzanak problémát pl. a testnevelésórák előtt és után.  
  • A hatékony tanulásnak előfeltétele, hogy kialakult feladattudattal és kitartással rendelkezzen a gyermek. Mindkettőt növelhetik azzal, ha minél több otthoni teendőbe vonják be, majd a rábízott feladatait mindig ellenőrzik, dicsérik. 
  • A szabályok elfogadtatása, azok belsővé tétele legtöbbször egy hosszú nevelési folyamat által érhető el. Fontos, hogy elveik mellett kedvesen, kitartóan és következetesen tartsanak ki. Ne tartsák magukat azért rossz szülőnek, ha NEM-et kell mondaniuk valamire. 
7.  Mire figyeljünk leginkább szeptember elején, az első osztályt kezdve?  

Fontos, hogy a gyermek megismerje a saját felszerelését, ruházatát. Mindezt már az iskola megkezdése előtt játékosan gyakorolhatják. Pakoljanak ki és be a táskába, hogy a gyermeknek könnyebb legyen megjegyeznie, mi minden is van benne. Jó ötletnek tartjuk, ha mind a ruházatba, mind pedig a felszerelésre ráírják/rajzolják a gyermek óvodai jelét.