Adatkezelési tájékoztató

 

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

 1. 1.    Tehetségszűrési és -azonosítási rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

1.1.Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény a vele jogviszonyban álló tanulók adatait a komplex tehetségszűrési és -azonosítási rendszer működtetésével összefüggésben kezeli. A tanulók képességteszteken nyújtott teljesítményéről a pedagógusok tájékoztatást kapnak, a vizsgálati eredmények segítik az iskola tehetséggondozó programjainak tervezését. A képességtesztek eredményéről a szülő is tájékozódhat. Az Új Nemzedék Központ Kft. az adatokat tudományos kutatás céljából kezeli.

1.2.Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

1.3.Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg.

A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hue-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

2. A Minősített Tehetséggondozó Műhely címmel összefüggésben kezelt adatok

2.1. Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény az MTM címmel összefüggésben a megvalósult tehetséggondozó programokon, tudásmegosztó fórumokon részt vevő személyek személyes adatait kezeli, és az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. felé továbbítja. Az adatkezelés célja: az uniós támogatással megvalósított projektek támogatási szerződéseiben meghatározott céljának, a szakmai elvárásoknak megfelelő megvalósulás igazolása, a támogatás elszámolásának alátámasztása a támogatáskezelő irányába.

2.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

2.3  Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

3. A tanulók részére szociális támogatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

3.1. Az adatkezelés célja: Házirend értelmében az intézmény rászorultsági alapon szociális támogatást nyújt tanulói, illetve szülőjük részére. A támogatás igényléséhez, a rászorultság megállapításához a szülőnek jövedelemigazolást kell benyújtania. A kifizetéshez a Kancellária által meghatározott adatok szükségesek.

3.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

3.3.Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

4. Az iskolai wifi hálózat regisztrációjával kapcsolatos adatok kezelése

4.1. Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény a vele jogviszonyban álló felső tagozatos illetve gimnáziumi tanulók adatait az iskolai wifi hálózat regisztrációjával összefüggésben kezeli.

4.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

4.3. Adatok megőrzésének időtartama: a tanév végéig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig. 

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg.  A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

5. Az iskolai szociális segítői tevékenységgel összefüggő adatkezelés

5.1. Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény a vele jogviszonyban álló gyermekek, tanulók személyes adatait az Nkt. 41.§ (7) d) pontja szerint a családvédelemmel foglalkozó intézmények, szervezetek számára továbbíthatja. A gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi törvény 40/A. § (2) ag) pontja értelmében általános szolgáltatási feladatain túl egyéni, csoportos és közösségi speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít. A jogszabályban meghatározott nyilvántartásokhoz a köznevelési intézmény a tanulók személyes adatait az iskolai szociális segítő számára továbbítja.

5.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

5.3.Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

6. Szülői levelezőlistán és elérhetőségi listán szereplő személyes adatok kezelése

6.1. Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény a vele jogviszonyban álló gyermekek, tanulók szüleinek (törvényes képviselőinek) személyes adatait a szülőkkel való kapcsolatfelvétel, a szülők értesítése, tájékoztatása, kör e-mailek küldése, kapcsolattartás céljából kezeli.

6.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

6.3.Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hue-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

7. Tanulmányi kirándulással kapcsolatos személyes és különleges adatok kezelése

7.1. Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény a vele jogviszonyban álló gyermekek, tanulók személyes adatait a szállás biztosítása, az utazás megszervezése és lebonyolítása, valamint az étkezés biztosítása céljából kezeli. A gyermekek, tanulók egészségi állapotára vonatkozó különleges adatait, illetve az étkezés megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli.

7.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

7.3. Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

8. Tanulmányi- és sportversenyekre jelentkezők nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelés

8.1. Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény a vele jogviszonyban álló tanulmányi- és sportversenyre jelentkező tanulók adatait a jelentkezések nyilvántartásba vétele és a részvétel biztosítása céljából kezeli.

8.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

8.3. Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

9. Tanulmányi- és sportversenyek eredményeinek kezelése

9.1. Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény a vele jogviszonyban álló tanulmányi- és sportversenyre jelentkező tanulók fordulónkénti és végeredményét nyilvántartja és honlapján, facebook-oldalán, évkönyvében, az általa szervezett eseményeken történő nyilvánosságra hozatala céljából kezeli.

9.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

9.3. Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg.  A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a vele jogviszonyban álló gyermekek/tanulók személyes adatait:

10. Csoport- és osztályfotó, illetve hang- és videofelvétel készítésével kapcsolatos adatkezelés

10.1. Az adatkezelés célja: A köznevelési intézmény a vele jogviszonyban álló gyermekekről, tanulókról, alkalmazottakról a nevelési-oktatási tevékenység dokumentálásának céljából, valamint a Pedagógiai programban, az intézményi Munkatervben szereplő események, rendezvények archiválásának céljából fényképeket, hang- és videofelvételeket készít, illetve fogad, azokat az intézményi, valamint a tagintézményi honlapokon, facebook-oldalakon, a tagintézményi évkönyvekben, kiadványokban nyilvánosságra hozza.

10.2. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

10.3. Adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulás esetén személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az intézmény titkarsag.gyak1@pte.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az intézmény székhelyére küldött levél útján.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László (adatvedelem@pte.hu)

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet az intézmény vezetőjével, az adatvédelmi tisztviselővel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz fordulhat.

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése
 

Az iskola-egészségügyi szolgáltatás során, papír és/vagy elektronikus dokumentációban rögzítjük a tanulók személyes és hozzájuk kapcsolódó egészségügyi adatait.

Szükséges nyilvántartásba venni a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermek/tanuló személyes adatait az egyén azonosítása érdekében, illetve az egészségi állapotára vonatkozó olyan adatokat, amelyek információt hordoznak a testi vagy pszichikai egészségi állapotárólaz orvosi diagnózis felállítása, vagy pálya/szakmai-alkalmassági képességének felmérése, vagy hatósági megkeresés céljából.

 

Az iskola-egészségügyi adatkezelést végző iskola-egészségügyi szolgálat adatai:

Iskolaorvos : Dr. Molnár Alíz

Iskolavédőnő: Vidákné Németh Szilvia

Az adattárolás helye: 7624 Pécs, Alkotmány u. 38.

 

I. Az iskola-egészségügyi szolgálat által történő személyes és egészségügyi adatok kezelésének jogalapja:

 1997. évi XLVII. Tv 4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:

• a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

• b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, 

• c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

• d) a népegészségügyi [16.§], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

• e) a betegjogok érvényesítése. 

 

• 1997. évi XLVII. Tv. 4. §(2)(p) Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl -törvényben meghatározott esetekben – további 27 célból lehet kezelni, melyeket a törvény taglal. Pl.: a) egészségügyi szakember-képzés, b) orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése, c) statisztikai vizsgálat, d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás, etc..

 

1997. évi CLIV. törvény136. § meghatározza az egészségügyi szolgáltató dokumentációs kötelezettségét, e törvény rendelkezése szerint az adatkezelés jogalapja a törvényi felhatalmazás.                   138. § előírja a titoktartási kötelezettséget

2011. évi CXII. törvényaz önrendelkezési jogról és az információszabadságról

26/1997. (IX. 3.) NM rendeletaz iskola-egészségügyi ellátásról

43/1999. (III. 3.) Kormány rendeletaz egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 

Európa Parlament és Tanács 2016/679. rendelete: 

 Egészségügyi adat kezelése alapvetően tilos, de új jogalapok jelennek meg az adatkezelésre: GDPR 9. cikk (2) bekezdés: 

 • az érintett kifejezett hozzájárulását adta 
 • létfontosságú érdek (érintett, vagy más személy) védelme 
 • kifejezetten nyilvánosságra hozott adatok kezelése
 • jelentős közérdek miatti adatkezelés
 • „munkahelyi egészségügyi” cél
 • határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek miatti adatkezelés 
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
 • Közérdekű archiválás céljából 1997. évi XLVII. Tv. 4. § (3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) - megfelelő tájékoztatáson alapuló - írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni.

18 éven aluli személy esetében a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte, és adatkezeléshez hozzájárulását adta. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

II. Adatkezelés:

Az iskola-egészségügyi ellátás során  az alábbi személyes és egészségügyi adatokat rögzítjük: Személyazonosító adatok, TAJ, lakcím, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, családi anamnézis krónikus betegségek tekintetében, korábbi betegségek, kórházi kezelések, műtétek, gondozás, tartós gyógyszerszedés, allergia, gyógyszerérzékenység, kötelező védőoltások, státuszvizsgálatok és szakorvosi vizsgálatok leletei, testnevelési besorolás, felmentések.

 

 

Fenti adattartalommal keletkező dokumentumok: Nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról, nyilvántartásba vételi igazolás területi védőnő részére, Iskola-egészségügyi törzslap, oltási nyilvántartó könyv/ ív, oltási jelentés BMKNSZSZ részére,  gyermekegészségügyi kiskönyv, OSZIR oltási jelentés, szűrővizsgálati tájékoztató, járványügyi jelzés tartósan fennálló tetvességről, esetjelző lap, baleseti jegyzőkönyv, betegellátási, ambuláns napló, valamint a mindenkori szakmai rendelkezéseknek megfelelő dokumentumok.

III. Megőrzési idő:

 Az egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó dokumentációt az 1997. évi XLVII törvény 30.§ rendelkezései szerint az ellátást követően 30 évig tároljuk.                      

                                                             IV. Adattovábbítás:

A tanuló iskola-egészségügyi dokumentációjának továbbítása iskolaváltás esetén a szülő/törvényes képviselő közbenjárása nélkül a választott oktatási intézmény iskola-egészségügyi szolgálatának hivatalos kérésére, iktatást követően zárt borítékban postai úton vagy személyes átadással történik.

A Jelentés 6 – 18 éves korú fiúkról – lányokról című nyomtatványt kitöltve a 8. osztályos tanulónak vagy a szülei, ill. a szülői felügyeletet gyakorló személy kezébe adjuk zárt borítékban, akik annak átvételét aláírásukkal igazolják. A 6. osztályból távozók esetében eljuttatjuk a szülő részére zárt borítékban. 

 Az iskola-egészségügyi szolgáltató a tanuló, illetve szülőjének/gondviselőjének beleegyezése nélkül jogszabályi előírások alapján adatszolgáltatásra köteles az alábbi esetekben:

 • Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér,
 • Mentőhívás , elsősegélynyújtás
 • A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek esetén
 • Védőoltások, oltási szövődmények jelentési kötelezettsége Kormányhivatal NSZSZ részére
 • Járványügyi veszélyeztetettség jelentése Kormányhivatal NSZSZ részére
 • Bántalmazás, veszélyeztetés, elhanyagolás gyanújának jelzése gyermekvédelmi felelős, illetve mentálhigiénés munkacsoport kompetens tagja/i részére
 • Testnevelési csoportbesorolás
 • Szakmai Regiszterek részére a jogszabályban előírt adattartalommal elektronikus adatszolgáltatás történik,
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére teljesítmény elszámolás céljából a jogszabályban rögzített adattartalommal történik adattovábbítás.

 

Jogszabályi kötelezettségen kívüli adatszolgáltatás minden esetben az érintett személy/gondviselő hozzájárulásával történik, amennyiben Ön nem adja hozzájárulását, erről írásban nyilatkoznia kell.
 

V. Az iskola-egészségügyi ellátásban részesülők jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 • Önnek joga van tájékoztatást kapni gyermekének minden általunk nyilvántartott egészségügyi adatáról, és joga van az egészségével kapcsolatos dokumentumokba (óvodások és iskolások egészségügyi törzslapja) betekinteni, erről – saját költségén – másolatot kérni.
 • A szülő/gondviselő írásbeli tájékoztatást kap gyermeke 2 évenkénti szűrővizsgálatának eredményéről, esetleges szakorvosi vizsgálat szükségességéről.
 • A szülő/ gondviselő írásbeli tájékoztatást kap gyermeke védőoltási kötelezettségéről, az oltás időpontjáról, esetleges kontraindikációiról, szövődményeiről, az oltás utáni teendőkről.
 • A szülő írásbeli tájékoztatást kap gyermeke fejtetvességéről, és köteles annak megszüntetéséről gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén beleegyezése nélkül írásban értesítjük a Kormányhivatal NSZSZ-t.
 • A tanuló egészségügyi panasza esetén megjelenését, panaszát, ellátását betegellátási, ambuláns naplóban dokumentáljuk, melyet úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
 • A gyermekről kapott adatokra, információkra az orvosi titoktartás szabályai érvényesek, továbbá az iskola-egészségügy minden dolgozójára titoktartási kötelezettség vonatkozik. Az adatokhoz, csak az ellátásban résztvevő személyzet (orvos, védőnő) férhet hozzá, indokolt esetben kompetenciájuknak megfelelő tájékoztatást kaphat: pszichológus, szociális munkás, gyermekvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus).

 

Jogorvoslat: Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalt, panaszával fordulhat a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  (NAIH). 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:  https://naih.hu

  

 

 

Pécs, 2019.09.01.

 

                                                                                  

                                                             Iskola-egészségügyi szolgálat