Tőkés Erika

Tőkés Erika
e-mail
tokes.erika@pte.hu
Osztálya
Az alábbi osztályokban tanít:
Az alábbi szakköröket vezeti:
Egyéni fogadóórát tart
Szerda 7:45-8:25

Tőkés Erika vagyok, 1994 óta dolgozom tanítóként, 15. éve vagyok az 1-es Gyakorló tanítói közösségének tagja. Pályafutásom során dolgoztam osztálytanítóként és napközis nevelőként egyaránt. 

Nyolcadik éve iskolaotthonos osztályban tanítok. Ez a rendszer nagyon sok lehetőséget teremt a differenciálásra, felzárkóztatásra, tehetségfejlesztésre, a csoport és kooperatív munkaformákra. Az önálló tanulási órákon több lehetőség nyílik arra, hogy észrevegyem a tanulókban rejlő tehetséget, illetve hogy felfedezzem a fejlesztés és felzárkóztatás igényét.
Tanítóként fontosnak tartom a mesét és a játékot, ami az iskolába kerülő kisgyermekek alaptevékenysége és azt is, hogy a gyerekek barátságos, nyugodt, elfogadó légkörben tanuljanak meg tanulni.

Tanóráimon törekszem az oldott, barátságos légkör megteremtésére, ahol szabad hibázni, hiszen az is a tanulási folyamat része. Igyekszem jókedvvel, játékosan, tevékenykedtetve átadni az ismereteket.

Számomra fontos a kreatív alkotótevékenység, ezért szeretném a gyerekek érdeklődését, kedvét is felébreszteni iránta.

Énekórákon és a kórusfoglalkozásokon elsődleges célom a gyerekek zeneszeretetre nevelése, érdeklődésük felkeltése a közös éneklés iránt, a közösségformálás és az egymásra figyelés fejlesztése. A zene, az éneklés fejlesztő hatása miatt nem csak kóruson, hanem a többi órámon is jelen van. Kóruselőkészítő foglalkozást tartok 1.-2. osztályosoknak.

Elengedhetetlennek tartom a jó együttműködést szülőkkel, ami megalapozza a kiegyensúlyozott iskolai éveket.