Dr. Feketéné Antal Alice

Dr. Feketéné Antal Alice
e-mail
antal.alice@pte.hu
Osztálya
Munkaközösség
Az alábbi osztályokban tanít:
Egyéni fogadóórát tart
Kedd 13:20-14:00

​​​​​​​Dr. Feketéné Antal Alice vagyok, tanító, néptáncpedagógus. Az 1-es Gyakorlós Közösségnek kis megszakítással 14. éve vagyok tagja. A pályafutásom több mint harminc év alatt korábban hosszabb ideig Gödöllőn tanítottam, de néhány évet eltöltöttem a budapesti ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában is.

Mint négyévenként mindig, most is nagy izgalommal várom az új első osztályt. Minden évfolyamnak az első osztálytól negyedikig megvannak a sajátos szépségei, a bővülő ismeretanyag átadása, a gyermekek kiskamasszá érése, majd a negyedik év végére a teljesen és feledhetetlenül kialakuló kötődés.

A legkedvesebb, legizgalmasabb és eredményekben leglátványosabb időszak mégis az első osztály. A legkedvesebb, mert annyi nyílt, örömteli szeretetet kapunk, ami évekre feltölt bennünket, a legizgalmasabb, mert csodálatos dolog írni, olvasni, számolni megtanítani a gyerekeket, és látványos, mert kis tanítványaink év végére egy hihetetlen szellemi és testi fejlődésen mennek át.

Négy éve iskolaotthonos osztályban tanítok. Nagyon jó döntésnek tartom, hogy vállaltam ezt a feladatot. Ez a rendszer lehetőséget ad a nyugodt, kiegyensúlyozott haladásra, a tanulás és szabad játék korosztályhoz alkalmazkodó, arányos elosztására és a mindennapos, egyéni tempójú gyakorlásra, felzárkózásra és tehetséggondozásra.

A matematika tanításában nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek elég időt kapjanak a megértésre, a megtanultak elmélyítésére, s hogy a tantárgy ne egy ismeretlen, ijesztő rengeteg erdő legyen, hanem egy jól áttekinthető játéktér.

A néptáncot 1. és 2. osztályosoknak tanítom az iskolában, ami ebben a korban népi gyermekjátékokat és néptáncalapozó ismereteket jelent heti 1 órában. Mivel nagyon fontosnak tartom a zene-éneklés-tánc-ritmus és a tanulási tevékenységek kapcsolatát, ezért nem csak ének- és táncórán vannak jelen mindezek, hanem pl. a matematikaórán is.

A négy év alatt matematikát, az új NAT szerint 3.-tól környezetismeretet, 1.és 2.-ban néptáncot, valamint vizuális kultúra és ének-zene tantárgyakat tanítok.