Józsa Tímea

Józsa Tímea
e-mail
jozsa.timea@pte.hu
Osztálya
Az alábbi osztályokban tanít:
Egyéni fogadóórát tart
Péntek 8:35-9:20

Józsa Tímea vagyok. 2001-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának hallgatójaként mint általános iskolai tanító testnevelés-gyógytestnevelés műveltségi területen.

2001 szeptemberétől egy tanévet egy vidéki általános iskola első osztályát tanítottam.

2002 szeptemberében kerültem a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolájába. Az első néhány évet napközis tanítóként töltöttem, és fejlesztő pedagógusként tevékenykedtem. Az iskolaotthonos oktatás kidolgozásában is részt vettem. Jelenleg a 4. c osztály osztályfőnöke vagyok. Emellett az 5. évfolyamon tanítok testnevelést, és robotika szakkört vezetek az 1., 2. és 3. évfolyamon.

Nagyon fontosnak tartom a gyerekek közösségi magatartásának és aktivitásának fejlesztését. Az osztályommal sok közös programot szervezek ennek érdekében. Saját élményű tanulási helyzeteket teremtek tanulmányi kirándulások szervezésével. A tanórákon a versenyzés túlsúlya helyett az együttműködést, az építő egymásrautaltságot igénylő módszertani eljárásokkal, programokkal, tevékenységekkel dolgozom. Nagyon fontosnak tartom a játéknak mint módszernek alkalmazását, valamint nagy jelentőséget tulajdonítok a játékos tanulásnak.
A konstruktív alapokon álló élmény- és projektalapú oktatást hosszú évek óta előnyben részesítem, mert kísérletező, felfedező, különböző tudáscsoportokat integráló szemléletet közvetít. A tanítás-tanulás folyamatában szívesen alkalmazom a csapatmunkát, kiemelt szerepet tulajdonítok a kooperációnak, az együtt gondolkodásnak, a készségek közös kihasználásának, végül, ám nem utolsó sorban a digitális tartalmak alkalmazásának. A tanítás- tanulás folyamatát segítő eszközök folyamatosan bővülnek lépést tartva a 21. század elektronizált világával. A digitális kompetenciák fejlődése érdekében számítógépen és tableten elvégzendő feladatokat és játékokat építek a tanórákba mind ismeretszerzés, mind gyakorlás céljából. Az elmúlt években a robotika és a programozás gondolkodásfejlesztésbe történő beágyazásával színesítem pedagógiai gyakorlatomat mind a tehetséggondozás területén, mind a tanítás-tanulás folyamatának napi tevékenységeiben.

2018-ban gyakorlatvezető tanító szakvizsgát tettem, így a tanító szakos hallgatók képzésében is részt veszek. 

2021-ben mesterpedagógus fokozatot szereztem.

A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás és a megfelelő légkör kialakítása elengedhetetlen feltétele a közös célok elérésének, melynek középpontjában a gyermek áll. 

Célom egy érdekes és motiváló környezet megteremtése, hogy a diákévek kellemes emlékként térhessenek majd vissza tanítványaim felnőttkorában.​​​​​​​