Tájékoztató az iskolába belépők testhőmérsékletének mérőeszközös vizsgálatáról

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda területére belépők testhőmérsékletének mérőeszközös vizsgálatáról

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda (továbbiakban: Intézmény) az emberi élet, a testi épség és egészség védelme továbbá az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) járvány terjedésének megelőzése érdekében – jogszabályi kötelezettségeinek (431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. §) eleget téve – az ember testhőmérsékletét érintés nélkül meghatározó infra-hőmérőt (ún. homlok hőmérő) alkalmaz az Intézmény területére belépő személyek hőemelkedéses állapotának kiszűrésére.

 

Az Intézmény területére kizárólag az alábbi személyek léphetnek be:

    • a foglalkoztatott személyek,
    • a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyek,
    • a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezők,
    • a gyermekek, illetve a tanulók és a tanítási gyakorlatukat az intézményben teljesítő hallgatók,
    • azok a szülők, akiknek belépését a tagintézmény vezetője írásban engedélyezte

 

A felsorolt személyeken kívül más személy az Intézmény területére nem léphet be!

 

A mért testhőmérsékletet az Intézmény nem rögzíti, így erre vonatkozóan adatkezelés nem valósul meg.

A jogszabály értelmében foglalkoztatott, vagy nagykorú tanuló csak akkor lehet az intézményben, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (jelenleg 37,8°C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítjük, és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük. A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér stb.) maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.

 

Tagintézményünkben a reggeli belépéskor a mérési pont a következő:

 

1-8. évfolyam számára a főbejáratnál 4 db hőmérővel

 

A testhőmérséklet mérés során – figyelemmel az emberi méltóság tiszteletben tartására és az érintett személyek egészségének védelmére – kérünk minden jelenlévőt, hogy tartsa be a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

Kérünk mindenkit, hogy kerüljék a vizsgálaton átesett személyek eredményeinek minősítését, illetve az eredmény nyilvános megvitatását.

Az Intézmény felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a testhőmérsékletre vonatkozó hivatalos értékhatárnál magasabb eredmény nem jelent automatikusan koronavírus fertőzést, annak ilyen esetben mindössze a gyanúja áll fenn.

A vírusról és a járvány megelőzésére tett intézkedésekről információt a www.koronavirus.gov.hu, valamint a www.nnk.gov.hu oldalon talál.

 

A járványügyi védekezésben eddig tanúsított megértésüket és együttműködésüket köszönjük. Bízunk benne, hogy ez az intézkedés is hozzájárul majd a védekezés sikeréhez.

  

Pécs, 2020. szeptember 29.

 

  

  Turi Katalin                                                        Dezső Emőke                         

intézményvezető                                             tagintézmény-vezető