Fehér Sarolta

Fehér Sarolta
e-mail
feher.sarolta@pte.hu
Osztálya
Munkaközösség
Az alábbi osztályokban tanít:
Egyéni fogadóórát tart
kedd 9.35-10.20

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Carl Wiliam Buehner

 

Érettségi után három évig pedagógiai asszisztensként dolgoztam. Ott erősödött meg bennem az elhatározás, hogy tanító legyek.

Főiskolai tanulmányaim alatt képesítés nélküli napközi nevelőként dolgoztam. Utolsó éves hallgatóként kerültem az 1. Gyakorlóba. Immár 15. tanévemet töltöm az intézményben. Kezdetben napközis tanítóként, majd pedig (12 éve) osztálytanítóként foglalkozom a gyerekekkel. Kollégáim munkáját munkaközösség-vezetőként segítem.

Jelenleg hagyományos oktatási rendszerben (délelőtt tanóra, délután napközi) dolgozom. Az eddigi tapasztalataim alapján igyekszem az iskolai munkát az életkori sajátosságokhoz, fejlettséghez, képességekhez, teherbíráshoz igazítani. A napi feladatok mellett igyekszem változatos programokat is szervezni.

Határozott, következetes tanító néni vagyok, szeretem a vidám, jó hangulatú tanórákat, mindezt úgy, hogy ne menjen a munka rovására. Meggyőződésem, hogy a jó osztályközösség, a kialakított szokásrend megalapozza a közös munkát. Fontos, hogy megteremtsünk egy szeretetteljes, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot. Mindehhez persze szükség van a szülők támogató hozzáállására, hogy együtt, a gyermekek fejlődéséért dolgozhassunk.