Molnárné Unger Zita

e-mail
unger.zita@pte.hu
Osztálya
Az alábbi osztályokban tanít:
Egyéni fogadóórát tart
péntek 8:35-9:20

Molnárné Unger Zita vagyok, tanító. A pályám kezdete óta az 1-es Gyakorlóban tanítok, immár 28. éve. Az évek során dolgoztam napközis tanítóként, iskolaotthonos rendszerben, aztán osztályfőnökként a hagyományos rendszerben (délelőtt tanóra, délután napközi).

Negyedik éve ismét iskolaotthonos osztályban tanítok. Szívesen vállaltam ezt a feladatot, mert egy napirend határozza meg a gyerekek elfoglaltságait, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait és terhelhetőségét. A tanulás, önálló tanulás és a szabad játék kiegyensúlyozott, nyugodt haladást tesz lehetővé számukra. Helyet kap az egyéni tempójú gyakorlás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is. 

A négy év során a fő tárgyam, a matematika mellett a környezetismeretet, a testnevelést, 1-2. osztályban a néptáncot és a rajz és vizuális kultúra tantárgyakat tanítom a gyerekeknek.

Az első osztály a gyermek, a szülő és a pedagógus számára is izgalommal és várakozással teli.  Új a környezet, a közösség, az elvárások. Elsődleges célom első osztályban az, hogy szeressenek iskolába járni a gyerekek, örömmel érkezzenek minden nap. Törekszem egy elfogadó, szeretetteljes, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kialakítására az osztályközösségben. Ilyen légkörben már a tanulás és az ismeretszerzés is könnyebb. Elsőben nagyon fontosnak tartom az iskola érték- és szokásrendjének kialakítását, megismertetését, mert biztonságot nyújt a gyerekeknek az eligazodásban, az iskolai életben. Kolléganőmmel, Tőkés Erikával mindent meg fogunk tenni, hogy az óvoda-iskola közötti átmenetet zökkenőmentessé tegyük a ránk bízott gyerekek számára. Számítunk a szülők együttműködésére, hiszen közös célunk a gyerekek személyiségének harmonikus, sokoldalú fejlesztése és az új tudásanyag átadása.