Tudóska szakkör

A 2021/2022-es tanévben a „Tudóska – első lépés a természettudományokban” néven tehetséggondozó szakkört rendeztünk a 2-4. osztályos, természettudományos érdeklődésű diákjaink számára, akik a földrajz, kémia, fizika és az informatika területeivel ismerkedhettek a foglalkozások során. A program az NTP-INNOV-21- 0116 azonosítójú pályázat keretében valósulhatott meg.

2022-06-13