Bemutatkozik iskolánk

 

kep.01

Iskolánk jól megközelíthető, belvárosi, patinás, tekintélyes épületében 1901 szeptemberében kezdődött meg a tanítás, s kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is az oktatást szolgálja. A város első gyakorlóiskolájaként 1950-től feladata nemcsak a 6-14 éves korosztály tanítása, nevelése szépre, jóra, hanem a pedagógusjelöltek gyakorlati felkészítése is a pedagógushivatásra. 

Az „egyes gyakorló” 2015 óta a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tagintézménye. Évről évre szorosabb az együttműködésünk az intézmény óvodájával, másik általános iskolájával és gimnáziumával. Egyre több nyolcadikosunk választja továbbtanulása célpontjául a székhelyintézmény, a Babits Gimnázium valamelyik tagozatát, majd az érettségi után fenntartó egyetemünket, a Pécsi Tudományegyetemet. 

Húsz osztályunkban 500 diák tanul. Az alsó tagozat minden évfolyamán a hagyományos tanrendű osztályok mellett működik egy iskolaotthonos osztály is. Ötödik évfolyamtól emelt szinten, heti öt órában tanítjuk a választott idegen nyelvet, az angolt vagy a németet; szintén ötödiktől a magyar nyelv és irodalmat, valamint a matematikát is csoportbontásban tanítjuk a technika, az informatika és az idegen nyelvek mellett.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. A szakkörök, versenyfelkészítő órák, tehetséggondozó foglalkozások mellett legmotiváltabb diákjaink számára az egyéni tehetségmentorálás lehetőségét is biztosítjuk; pályázatok írására biztatjuk őket, s magunk is pályázunk.

kep.02​​​​​​​​​​​​​​

 

 Általában olyan családok választják gyermekeik számára iskolánkat, amelyekben érték a tudás, a tanulás, a szorgalom; amelyekben elvárás az iskolához és a munkához való pozitív hozzáállás; s akik velünk együtt vallják az olyan hagyományos értékeket, mint tisztelet, empátia, együttműködés. Hiszünk abban, hogy csak a gyermek-szülő-pedagógus szoros együttműködése lehet eredményes egy barátságos, családias iskolai légkörben. Közös célunk, hogy padjainkból kerüljön ki az a jövendő generáció, amely városunk, hazánk, Európa és az emberiség érdekében használja kreativitását, megszerzett tudását.

 

A nevelőtestület 

A tantestületet ötven kiválóan képzett, kreatív, innovatív és energikus pedagógus alkotja, közülük viszonylag sokan, tizenketten mesterpedagógusok: közoktatási szakértők, szaktanácsadók vagy innovatív mestertanárok. A tanárszakos egyetemi hallgatók csoportos tanítási gyakorlatának szakszerű vezetése tizenhárom kinevezett vezetőtanárunk feladata, de rajtuk kívül is minden félévben megbíz ilyen jellegű munkával több kollégát az egyetem.  Nyolc mentortanárunk a hallgatók egyéni tanítási gyakorlatáért felel. A PTE újraindítja a rég megszűnt tanítóképzést, emiatt hamarosan szükség lesz legfelkészültebb tanítóink vezetőpedagógusi munkájára is.

​​​​​kep.03​​​​​​​

Kollégáink belső igénye a folyamatos szakmai és módszertani megújulás, az élethosszig tartó önképzés. A továbbképzéseken, konferenciákon, online kurzusokon vagy a szakirodalomból megismert újdonságokat szívesen osztják meg egymással belső képzéseken. 

A magas osztálylétszámok ellenére törekszünk az egyéni bánásmódra, a differenciálásra. Gyakran alkalmazunk tantárgyi vagy komplex projekteket, és élünk a digitális technika adta lehetőségekkel. 

A nevelőtestület munkáját iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens, könyvtáros, rendszergazda, iskolatitkár és oktatástechnikus segíti.

Tanárjelölt egyetemi hallgatóink rendszeresen tartanak órákat osztályainkban olykor egy osztályban több különböző tantárgyból is. Ez a változatosság legtöbb tanítványunknak kedvére való, ugyanakkor növeli alkalmazkodóképességét is. Hallgatóinkat megismertetjük különböző munkaformákkal, a legújabb tanítási és értékelési módszerekkel, lehetőséget teremtünk számukra is a digitális technika kipróbálására; szaktárgyuktól függően belekóstolhatnak a problémaalapú tanulás és az élménypedagógia elemeibe; valamint délutáni programjainkon, projektnapjainkon példát láthatnak arra, hogyan próbáljuk egészséges életmódra nevelni tanulóinkat, vagy értetjük meg velük a környezettudatosság fontosságát. Csatlakozunk az országosan meghirdetett projekthetekhez, hallgatóinkat ebbe a munkába is bevonjuk.

kep.04​​​​​​​

 


Délutáni elfoglaltságok, közösségi programok

 

kep.05​​​​​​​

 

​​​​​​​A tanórák végeztével számtalan szakkör és sportfoglalkozás közül választhatnak tanulóink pl.: kórus, néptánc; matematika, mese-, rajz-, grafika, fotó-, színjátszó, sakk vagy kézműves szakkör; de akár Zümi, Digimix, robotika, eTwinning vagy kísérletezős fizika szakkör. A játékos sportfoglalkozáson kívül választhatják az atlétikát, a kisebbek a kölyökatlétikát, az asztaliteniszt, a kézi- és kosárlabdát. Tehetséggondozó foglalkozásainkra a szaktanárok hívhatják meg a tagokat. 

Nagy népszerűségnek örvend az alsó tagozatosok TUDÓSKA szakköre, mely pályázati támogatással működik, s egy példás tanári együttműködés eredménye.

A MATEGO Közhasznú Alapítvány matematikai tehetségeket gondozó TÖPRENGŐ Klub-jába nemcsak tehetséges tanulóink járnak, hanem egy kollégánk is értékes szakmai munkát végez hosszú évek óta.

A város közművelődési intézményeivel és civil partnereinkkel szoros a kapcsolatunk: közös projektekben veszünk részt, sokszor együtt pályázunk. 

Csoportjaink gyakran látogatnak moziba, bábszínházba, hangversenyre, kiállításokra, színházba, beavató színházi vagy múzeumpedagógiai foglalkozásokra, sőt évente egyszer német és angol nyelvű színházi előadásra is.

kep.06​​​​​​​

kep.07​​​​​​​

Iskolai ünnepeinkre, megemlékezéseinkre színvonalas műsorokkal készülnek kollégáink, diákjaink, és gyakran kérnek föl bennünket városi szereplésekre is pl. hosszú évek óta hagyományos szereplői vagyunk a Magyar Hospice Alapítvány Méltóság Mezeje programjának, de közreműködtünk már október 6-i vagy március 15-i városi megemlékezésen is.

 

Iskolánkban rendszeresen szervezünk író-olvasó találkozókat a magyar gyermekirodalom jeles képviselőinek közreműködésével. Járt már nálunk többek között Berg Judit, Lackfi János, Finy Petra, Nyulász Péter és Varró Dániel is.

kep.11​​​​​​​​​​​​​​

Osztályfőnökeink, munkaközösségeink, Diákönkormányzatunk a szabadidős elfoglaltságok számtalan ötletes formáját találják ki, szervezik meg például a tanév elején néhány közösségépítő és tanulásmódszertani nap, a népmese napja, a komplex tanulmányi nap, Halloween party, Márton-nap, Luca-napi programok, farsang, közös korcsolyázás, társasjáték-délután vagy éppen bent alvás az iskolában stb. 

kep.07​​​​​​​

kep.08​​​​​​​

A szorgalmi időszakban ill. a nyári szünetben szervezett táboraink nagy népszerűségnek örvendenek. Német nyelvterületen, valamint az Egyesült Királyságban nyelvi tapasztalatokat szereznek diákjaink, családias hangulatú sítáborunkban a téli sportok hódolhatnak.

Az Aviso Gyerekkar, a hittanosok és a kézművesek nyári tábora gyerekek sokaságát vonzza, az Öko-nomád kalandtáborban Magyarország legszebb tájait fedezik fel a kihívásokra fogékony felsősök.

Ökoiskolai tevékenységeink is változatosak: például madáretetők kihelyezése, faültetési programok, erdei iskolai foglalkozások, látogatás a Botanikus kertben és a Misina Állatmenhelyen, csatlakozás a Hulladékcsökkentési hét programjához, valamint a LÉPJ! városi programhoz. 

Nagy kihívás a kicsi, aszfaltos belvárosi iskolaudvar zöldítése, de kollégáink és tanulóink lelkesen és eredményesen végzik. 

A PTE Zöld Egyetem programjainak elkötelezett, aktív résztvevői vagyunk. 

kep.09​​​​​​​

kep.10​​​​​​​

Az egészségtudatos szemlélet kialakítása érdekében évről évre csatlakozunk központi sporteseményekhez ilyen ősszel az Európai Diáksport Napja, télen a Mikulás Kupa vagy a Parasport Napja; és magunk is szervezünk sportprogramokat pl. napközis sportdélutánokat, Mikulás-napi váltóversenyt, sítábort, iskolai sportnapot. 

Évek óta részt veszünk az iskolagyümölcs programban. Az érkező zöldséget, gyümölcsöt legalább olyan szívesen fogyasztják diákjaink, mint az ivókút tisztított vizét.


 

Eredményeink

Az Országos kompetenciamérés (OKM) adatai alapján az ország legkiemelkedőbben teljesítő általános iskolái között foglalunk helyet. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy rendszeresen szerepelünk azok között az iskolák között is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb a nálunk folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása.

Hosszú évek elkötelezett munkájának eredményeként érdemelte ki intézményünk a

  • Minősített Tehetségműhely és az 
  • Energiahatékony Iskola, tagintézményünk pedig az
  • Akkreditált Kiváló Tehetségpont, az 
  • Ökoiskola és az 
  • eTwinning partnerintézmény címet.

kep.12

kep.13​​​​​​​

kep.15​​​​​​​

Több éve szervezzük meg a kollégáink saját ötletein alapuló játékos vetélkedőinket, versenyeinket: az alsó tagozatosoknak a „Szabadítsuk ki a királykisasszonyt!” című matematika csapatversenyt, melynek során a csapatok mesébe szőtt matematika feladványokat oldanak meg, és a Környezetünk, egészségünk, közös jövőnk című környezetvédelmi csapatversenyt, melynek célja a tanulók környezet- és egészségtudatos szemléletének kialakítása. Előbbit intézményünk két tagintézménye, utóbbit a pécsi és a szekszárdi gyakorlóiskolák csapatai számára hirdetjük meg.

Szintén kollégánk saját ötletének megvalósítása a hatodik évfolyam számára meghirdetett angol nyelvű játékos vetélkedő, a Sebők Gábor Emlékverseny, amely városi szinten megmozgatja a hatodikosokat már több mint egy évtizede, sőt országos rendezvénnyé nőtte ki magát: immár második alkalommal hirdettük meg a gyakorlóiskolák csapatai számára, legutóbb pedig a tehetségműhelyeknek is.

kep.17​​​​​​​

​​​​​​

kep.18​​​​​​​

Negyedik-nyolcadik osztályos diákjaink népes, érdeklődő közönség és szakmai zsűri előtt mérkőzhetnek meg a másik tagintézmény versenyzőivel is a már több mint egy évtizede évről évre megrendezett, méltán népszerű Diákelőadók versenyén. A legügyesebb diákelőadók a PTE által szervezett Kutatók éjszakája programsorozaton is szerepelhetnek egészségügyi témájú előadásaikkal már öt éve. 

Mind a négy rangos rendezvény a pedagógusok példás együttműködésének eredménye.

Hagyományos iskolai megmérettetéseink a mese- és versmondó, valamint a népdaléneklési versenyek, melyeken a kisebbek produkcióiban gyönyörködhetünk.

kep.19​​​​​​​

kep.21

kep.22​​​​​​​

Tehetséges tanulóinkat benevezzük és felkészítjük rangos városi, megyei, országos tanulmányi és sportversenyekre, melyeken rendszeresen kiváló eredményeket érnek el. Büszkék vagyunk rájuk és felkészítőikre! 

Diákjaink nagy része felvételt nyer az első helyen megjelölt gimnáziumokba, kevesen választanak más iskolatípust.

 

Makár Egylet


Az iskola támogatására létrejött egyesület a Makár Egylet, melynek szülői tagozata erkölcsileg és anyagilag is segíti céljaink megvalósulását.

2020-11-08