Huszkáné Lódi Beáta

Huszkáné Lódi Beáta
e-mail
lodi.beata@pte.hu
Osztálya
Az alábbi osztályokban tanít:
Egyéni fogadóórát tart
Kedd 8:35-9:20

1994-ben szereztem meg tanítói diplomámat. 

Ezután 24 évig a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában dolgoztam tanítóként és fejlesztő pedagógusként.

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolájában 5 éve dolgozom, jelenleg negyedikes osztályfőnökként.

Két gyermekes családanyaként, szülőként is megtapasztaltam az iskolába lépés minden szépségét és nehézségét. 

Szeretek gyerekekkel foglalkozni, tudást, ismereteket átadni számukra. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek tárgyi tudásának fejlesztése mellett, érzelmileg és lelkileg is egészségesen fejlődjenek. Ezért törekszem egy bizalomra épülő, szeretetteljes légkör kialakítására, hogy nyugodt, biztonságot nyújtó környezetben történjen az ismeretek megszerzése.   

Egy egymást tisztelő, segítő, elfogadó osztályközösség kialakítása az egyik feltétele annak, hogy a gyermekek képességei, tudása, tehetsége leginkább fejlődhessen, kibontakozhasson, személyiségük kiteljesedjen. Fontos számomra, hogy minden tanuló önmagához képest, képességei, adottságai birtokában fejlődhessen, ennek megvalósulásához igyekszem az órákon változatos munkaformákat, különböző módszereket alkalmazni. Sok játékkal, mozgással, mondókával, zenével, humorral és persze rengeteg türelemmel és szeretettel azon fogok igyekezni, hogy mindezt elősegítsem.

Osztályfőnökként szeretném elérni, hogy biztos, elmélyült tudással rendelkező, helyes értékrenddel, megfelelő érzékenységgel és mély érzelmekkel bíró, nyitott, boldog kisdiák legyen osztályom minden tanulója.