Dr. Jakabné Zelei Erzsébet

e-mail
zelei.erzsebet@pte.hu
Egyéni fogadóórát tart
Előre egyeztetett időpontban

Dr. Jakabné Zelei Erzsébet vagyok, 2018 óta az iskola pszichológusa.

Iskolapszichológusként elsődleges célomnak tekintem a tanulók személyiségfejlesztését, lelki egészségvédelmét, továbbá hogy a nevelő-oktató munkát hatékonyabbá tegyem. 

Szakmai gondolkodásomat a preventív szemlélet határozza meg, legfőbb feladatomnak tartom a pszichés jóllét és az egészséges életmód támogatását, a problémák megelőzését.

Tevékenységkörömhöz nemcsak az egyéni, hanem az osztály egy részét vagy egészét felölelő csoportos foglalkozások is hozzátartoznak. Ezek során közreműködöm a tanulók beilleszkedésében, a társas kapcsolataik rendezésében, az iskolai teljesítményt javító intézkedésekben. Szintén az egyéni és a csoportos foglalkozásaim során, de az intézményi szervezet szintjén is, prevenciós céllal szűréseket végzek (képességek, tanulási motiváció, tanulási szokások vizsgálata, stb.), emellett részt vállalok pszichológiai témájú feladatok szervezésében, ellátásában is (egészségfejlesztés, személyközi konfliktusok, erőszakjelenségek megoldása, stb.).


Ezeken kívül órákat látogatok, konzultálok a pedagógusokkal és a szülőkkel. Kollégáimmal együtt segítjük a tanulók pályaorientációját, közösen végezzük a tehetséges gyerekek gondozását is.

Egy tanulóval az egyéni foglalkozásom elkezdődhet úgy, hogy azt maga a gyermek kéri, vagy a pedagógus, esetleg a szülő kezdeményezi, de ahhoz, hogy azt rendszeresen folytathassam, írásos szülői beleegyezés szükséges. Minden más tevékenységemet az iskola pedagógiai programjában rögzítettek alapján végezhetem.

Az iskola honlapján mindig tájékozódhatnak a munkarendemről. Amennyiben bármilyen téma kapcsán találkozni szeretnének velem, kérem, előtte e-mailban egyeztessünk időpontot (jakabnezeleizsoka@gmail.com).