Burány Veronika

Burány Veronika
e-mail
burany.veronika@pte.hu
Osztálya
Az alábbi tantárgyakat tanítja:
Az alábbi osztályokban tanít:
Egyéni fogadóórát tart
Szerda 10:35-11:20

2003-ban szereztem tanítói diplomát a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karán. Műveltségterületem vizuális nevelés.

2004 szeptemberétől tanítok a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolájában. 

Munkámra a szakmai igényesség jellemző, nyitott vagyok az innovatív módszerekre. Nagyon fontosnak tartom a gyerekekkel való szeretetteljes, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kialakítását. Fő célom, hogy tanítványaim jól érezzék magukat az iskolában, örömmel jöjjenek nap mint nap, valamint érezzék, hogy rám mindig számíthatnak. 

Egymást tisztelő, segítő, elfogadó osztályközösség kialakítására törekszem, ezt a tanulás mellett sok közös játékkal, kreatív tevékenységgel, meséléssel és sok-sok beszélgetéssel igyekszem elérni. Emellett külön figyelmet fordítok a megfelelő szokás- és értékrend kialakítására is. 

Kiemelten fontos számomra a környezet és az egészség védelme, minden lehetőséget megragadok arra, hogy a környezettudatos életmód iránti igény a tanítványaim mindennapjait átszője. 

Két általános iskolás gyermek édesanyjaként a jelenlegi generáció érdeklődési körét, problémáit jól ismerem. Átérzem az iskolaválasztással kapcsolatos szülői aggodalmakat. Pedagógusként és szülőként látom, hogy az iskolakezdés nagy mérföldkő a családok életében, és tudom, hogy a gyerekek milyen nagy izgalommal tekintenek a számukra még ismeretlen világ felé.

Kolléganőmmel mindent meg fogunk tenni, hogy a leendő kis elsőseinknek zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet. 

Kulcsfontosságúnak tartom a szülőkkel való együttműködést, mert úgy gondolom, gyermekük személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlődése csak közös úton haladva, együttes erővel érhető el.