Zrínyi Ilola Matematikaverseny
Tantárgy
Évfolyam
Tanuló(k)
Kis Ágoston 5.b
Felkészítő tanár(ok)
Schóberné Kozma Márta
Helyezés
2.