Pécsi Tudományegyetem

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1. Számú Általános Iskolája

 

Zöldben gondolkodunk

Zöldben gondolkodunk

Egészségtudatosság, környezetbarát szemlélet, fenntartható fejlődés

pastedGraphic.png 

 

 

„Földünk, a kozmosz azon ritka helyeinek egyike, ahol a gondolat virágozhat. Az ember személyében - aki az evolúció közel hárommilliárd éves folyamatának produktuma - az evolúciós folyamat végül saját tudatára és lehetőségeire ébredt. Akár tetszik neki, akár nem, felelős bolygónk evolúciójának egész további folyamatáért.”

Julian Sorell Huxley, zoológus, evolucionista

Ökoszemlélet az 1-es Gyakorlóban

Célok, alapelvek

Legfontosabb célunk, hogy tevékenységeink is egyértelműen jelezzék elkötelezettségünket a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás, az egészséges életmód és a fenntarthatóság mellett.

A fenntarthatóság értékrendjének, valamint az egészségtudatos és a környezetbarát attitűdök kialakításának a minőségi élet megőrzése szempontjából hatalmas szerepe van mai világunkban, így az oktatás területén is. Az egészséges életmódra törekvés és a  környezettudatos magatartás kialakítását, valamint a hozzá tartozó kompetenciák megerősítését fontos feladatunknak tartjuk az iskolánkban a nevelés és oktatás folyamatában. (Pedagógiai Program 3.2.14. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei)

Nevelőmunkánk kiterjed az egészséges életmódra, a testi és lelki épség megőrzésére, erőszakmentességre, a környezettudatosságra, a tudatos fogyasztói magatartás kialakításra és a felelős médiahasználatra, a virtuális közösségekben való intelligens és etikus részvételre is. (Pedagógiai Program 3.1.7 A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, 3.1.8 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv) 

Együttműködés

A mindennapi életben a gyakorlat útján szeretnénk a gyerekeket egészség- és környezettudatosságra nevelni. Ebben iskolánk diákjaival, a szülőkkel, a kollégákkal, valamint számos partnerrel működünk együtt:

„LÉPJ”- Légy Pécs Jövője oktatási program (2015)

Misina Állatvédő Egyesület

PTE Zöld Egyetem 

Botanikus Kert

TTK

PTE ÁOK

MDSZ

Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk a belvárosban elhelyezkedő, kisméretű iskolaudvarunk zöldítésére. Ennek keretében a kopár udvarra zöld szigeteket varázsoltunk. Saját pénzből virágládákat vásároltunk, melyeket idény növényekkel telepítettünk be. A fák köré földet hordtunk, talajtakaró növényeket ültettünk. A növények ültetését és gondozását a tanulók végzik.

A Zöld Egyetemmel több ponton együttműködünk, számos programban részt veszünk, mint a Te Szedd!, a  rajz-és fotópályázat, az Öltözz zöldbe! mozgalom, a Hulladékcsökkentési Hét.

Környezetünk-egészségünk-közös jövőnk vetélkedő

Néhány éve indítottuk el a PTE Gyakorló általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára a Környezetünk-egészségünk-közös jövőnk vetélkedőt, melynek keretében hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók megismerkedjenek a megújuló energiaforrásokkal, a jövő környezetbarát csomagolóanyagaival, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, a klímaváltozás hatásaival, és a fenntartható fejlődés alapjaival. 

Egy vidám játékkal teli délutánt szervezünk minden alkalommal, ahol a jó hangulat mellett a feladatok összeállításánál arra törekszünk, hogy a tanulók a közvetlen környezetüket érintő kérdéseket észleljék, dolgozzanak ki cselekvési terveket, hogy ez által tegyenek a környezetükért. Bízunk abban, hogy a jövő nemzedéke szemléletében változást hoztunk létre, mely a későbbi tetteikben is megnyilatkozik, és a gyerekek a tanult ismereteiket fel tudják használni a mindennapi életben is.

Diákelőadók Versenye, Kutatók Éjszakája

Iskolánk a 2019/2020-as tanévben 11. alkalommal rendezte meg a Diákelőadók Versenyét és ez évben negyedik alkalommal kaptunk meghívást és vettek részt tanulóink előadásaikkal a Kutatók Éjszakája programsorozatban.

Mindkét projekt azon túl, hogy szolgálja a tehetséggondozást, tanulóink komplex személyiségfejlesztését, lehetőséget teremt a testi-lelki egészségük tudatos építésén át, a világra nyitott és így a Földünk globális kérdései iránti érzékeny, azokat vizsgálni akaró szemléletmódjuk, környezettudatosságuk fejlődéséhez, gazdagításához.

Míg a Kutatók Éjszakáján előadók az egészséghez, az egészségtudatossághoz kapcsolódó témákat, addig a Diákelőadók versenyén évről-évre egyre több saját megfigyelésen, saját kutatáson alapuló, a „fenntartható fejlődéshez”, Földünk „megmentéséhez” valamely módon kapcsolódó kérdéskör tárgyalását választják tanulóik előadásaik témájának.

Például, a környezetbarát kenyérgyártási technológiától, a számítógépes játékok személyiségre gyakorolt hatásán keresztül, a „kell-e nekünk a szemét?” kérdéskörök boncolásáig.

E projektek nem csupán az előadásaikkal készülő tanulók környezet-és egészségtudatosságának építését segítik, hanem előadásaikkal hozzájárulnak, mintegy mintát közvetítve az e programok iránt érdeklődő közönség (diáktársak, felnőttek) ez irányú szemléletformálásához az iskolánkban, s annak falain túl is. Hisz a Kutatók Éjszakája Programon, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán, minden regisztráló érdeklődő részese lehet az előadásoknak. A Diákelőadók Versenye is átlépte az iskolai kereteket. Tavaly az MTA székháza, míg e tanévben a Tudásközpont adott otthont a rendezvénynek.

Környezettudatos nevelés, oktatás

Széles körű környezettudatos oktatást valósítunk meg az alsó tagozaton a környezetismeret, a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tantárgyak keretében. 

Az ökológiai szemlélet tükröződik a természetes életközösségek sokféleségének megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az élőhelyek megóvásával, a megfelelő irányítással történő természetvédelmi tevékenységgel.

Osztályaink rendszeresen látogatnak erdei iskolákat, és a Botanikus kertet, ahol az időszerű tananyaghoz kapcsolódó programokon vesznek részt.

Iskolai szinten, több évfolyamon, több projektet és jó gyakorlatot végzünk a tanulókkal:

-Gondolkodj és cselekedj!

-A víz védelmében

-Óvd, védd, szeresd!

-A Föld napja

-Légy tudatos!

Évek óta iskolai szinten veszünk részt a Fenntarthatósági Témahéten.

Együttműködési megállapodást kötöttünk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával az általa elfogadott és támogatott „Lépj!-Légy Pécs Jövője” oktatási program kapcsán, melynek célja a fenntarthatóság eszmerendszerének gyakorlatban történő megvalósítása.

Iskolánkban fontos feladatunknak érezzük a szelektív hulladékgyűjtést. A folyosókra kihelyezett papír és műanyag gyűjtőkkel építjük ezt tanítványaink szokásrendjébe. Az udvaron a BIOKOM Kft. által elhelyezett szelektív gyűjtőkonténerbe kerül az épületben elkülönítve rendszerezett hulladék.

A hulladékcsökkentés megelőzése érdekében vízsziget üzemel iskolánkban a PTE Zöld Egyetem támogatásával. Ivókút található a bejáratnál.

A mindennapi energiatudatosság kialakítását tanulóinkkal folyamatosan végezzük az elektronikai eszközök és a  világítás  takarékos használatának megtanításával. 

Egészségtudatos szemlélet

Fontos része munkánknak diákjaink egészségtudatos szemléletének formálása. Iskolánk védőnője is bekapcsolódik ebbe a folyamatba.

2015 óta kezdtük el a központi NETFIT mérést.

Minden évben közel 250 felsős tanulót mérünk fel. Az eredmények alapján kimagasló a teljesítmény a következő paraméterekben:

BMI, Testzsír, állóképességi ingafutás, ütemezett hasizom teszt, ütemezett fekvőtámasz, kézi szorító erő, helyből távolugrás és a lányoknál a hajlékonyság.

Fejlesztésre szorul a fiú tanulóknál a hajlékonysági profil. Az ETK gyógytornász szakos hallgatók bevonásával fejlesztési tervet dolgoztunk ki, ami után az eredmények kiemelkedően javultak.

Összesítve előre lépés figyelhető meg a tavalyi mérésekhez képest, mert a múlt tanévben három területen volt olyan eredmény, ami fejlesztésre szorult.

Egy MDSZ-es pályázat keretein belül a 2018/2019-es tanévben azokat a profilokat választottuk ki a gyerekekkel, amiben fejlődniük szükséges (vázizomzat fittségi profil -fekvőtámasz, ütemezett hasizom, törzsemelés teszt) az életkori sajátosságok és az izom tulajdonságai miatt. Illetve, amiben a tanulók maguk fokozottan fejlődni szeretnének (aerob fittségi-állóképességi-profil).

Ehhez a pályázathoz 3 hetes előkészítő, kutató munka után-tanári segítséggel-  több hetes fejlesztési tervet készítettek a diákok, amit órán megvalósítottunk. IKT eszközök bevonásával önellenőriztek, videovágással pedig 5 perces komplett felvételt készítettek a profil megvalósításáról. Tapasztalati tanulás után ennek következtében rengeteget fejlődött a gyerekek önértékelése, testképe-testtudata.

Pályázatok a 2019-2020-as tanévben

A „LÉPJ”-Légy Pécs Jövője pályázat pozitív elbírálásának köszönhetően magaságyásokat, fűszerspirált telepítünk iskolánk udvarára az elmúlt években megkezdett zöldítés folytatásaként. Ezen kívül ivókutat létesítenénk az udvarra, mely a betonos udvar által még melegebbé váló napokon azonnali felfrissülést biztosít a tanulók számára. Továbbra is célunk, hogy a tanulókat bevonjuk a növények folyamatos gondozásába. Ezáltal fejlesztjük a gyermekek környezetük iránti igényességét és érzékenységét. A fűszerspirál és a magaságyások beültetését és gondozását projekt jelleggel tervezzük, ahol az ágyások és fűszerspirál növényvilágának megtervezését, a beültetést és a gondozás fázisait is a tanulók végzik

Jelentkeztünk az NKM Nemzeti Közművek Zrt. „Zöldben gondolkodunk!” versenyére, melynek elbírálása még folyamatban van.

Régi álmunk az Ökoiskola cím elnyerése.

Összegzés

A tanulók környezeti tudatosságának alakulását cselekedeteik változásán, ismereteik bővülésén mérhetjük. Küldetésünk, hogy a közös feladatok hatására a tanulók a saját környezetük iránt is felelősséget érezzenek, és tudjanak cselekedni is értük. 

 

„Olyan arányban halnak ki a Föld fajai, amit a dinoszauruszok kora óta nem tapasztaltunk, és mindezért mi, emberek vagyunk a felelősek. Sok faj a fennmaradásáért küzd az élőhelye eltűnése, a klímaváltozás vagy a környezetszennyezés miatt. A legtöbb, amit tehetünk, hogy segítünk megállítani vagy visszafordítani a fajok e tömeges kipusztulását. Óvjuk az élőhelyeiket és a biológiai sokféleséget azáltal, hogy csökkentjük a bolygót terhelő igényeinket, a fogyasztásunkat és a károsanyag-kibocsátásunkat, továbbá védjük a lakóhelyünket övező természetet, vagy természetvédelmi programokhoz csatlakozva bizonyos fajokat. Ha mindannyian megteszünk minden tőlünk telhetőt, azzal hozzájárulhatunk néhány veszélyeztetett faj túléléséhez. Addig pedig élvezzük azt, amink van!”

Kath Stathers, útikönyvíró

You shall not pass!