Pécsi Tudományegyetem

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1. Számú Általános Iskolája

 

Idegennyelvi kompetenciamérés

A 6. és 8. évfolyam tanulói minden év májusában országos idegennyelvi mérésen vesznek részt. 

Az idegen nyelvi mérés az alapkészségek közül az olvasott és hallott szövegértésen keresztül méri a tanulók nyelvtudását. 

6. évfolyamon a tanulók A1-es szintű, 8. évfolyamon A2-es szintű feladatlapot töltöttek ki. Annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg a tantervi követelményekben előírt Közös Európai Referenciakeret adott szintjének, aki az elérhető maximális pontszám 60 százalékát megszerezte.

Iskolánk mérési eredményei a grafikonokról olvashatók le, az egyéni eredmények pedig a linkeken érhetők el:

2018

 

2017

Egyéni eredmények

 

You shall not pass!