Pécsi Tudományegyetem

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1. Számú Általános Iskolája

 

Tájékoztató a hit- és erkölcstan, illetve etika tantárgy választásához

Tájékoztató a hit- és erkölcstan, illetve etika tantárgy választásához

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §-a és 97. §. 7. bekezdése szerint állami általános iskolában az etika óra vagy az e helyett választható, az egyház jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. 2016. szeptember 1-től általános iskolánk minden évfolyamán szülői kérésre megszervezzük az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatást. Az egyházi jogi személy által szervezett és felügyelt hit- és erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az adott egyház iránymutatása szerint.
Az érdeklődő szülőknek 2018. március 12-én, hétfőn 16 órakor a katolikus és a református egyház képviselői tájékoztatót tartanak iskolánkban.
A májusi szülői értekezleten fogják kiosztani az osztályfőnökök a nyilatkozatokat, melynek kitöltésével jelezhetik az etika, illetve a hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó igényüket.
You shall not pass!