Pécsi Tudományegyetem

Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium Általános Iskolája

 

Idegennyelvi kompetenciamérés

2017. május 17-én a 6. és 8. évfolyam tanulói országos mérésen vettek részt. 

Az idegen nyelvi mérés az alapkészségek közül az olvasott és hallott szövegértésen keresztül méri a tanulók nyelvtudását. 

6. évfolyamon a tanulók A1-es szintű, 8. évfolyamon A2-es szintű feladatlapot töltöttek ki. Annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg a tantervi követelményekben előírt Közös Európai Referenciakeret adott szintjének, aki az elérhető maximális pontszám 60 százalékát megszerezte.

Iskolánk mérési eredményei a grafikonokról olvashatók le, az egyéni eredmények pedig az alábbi linken érhetők el:

Egyéni eredmények

 

You shall not pass!